AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Oznamy / Naši vyznamenaní

Naši vyznamenaní

17.3.2016

Uznesenie č. 12 / 1 / 2016
Predstavenstvo SZBD

A. s c h v a ľ u j e

návrhy na udelenie ceny Družstevnej únie SR Plaketa Samuela Jurkoviča s finančnou odmenou od SZBD v roku 2016:
za Západoslovenský región:

  1. JUDr. Marián Betka, OSBD Nitra
  2. Ing. Ladislav Öllōs, SBD STAVBYT Veľký Meder

B. s c h v a ľ u j e

návrhy na udelenie Medaily SZBD „Za zásluhy o rozvoj bytového družstevníctva na Slovensku“ s pamätným listom a  finančnou odmenou od SZBD v roku 2016:
z kvóty predsedu Predstavenstva SZBD:

  1. Ľubica Linská, SZBD
  2. Mgr. Vlasta Simonidesová, SZBD