AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Oznamy

Oznamy

Naši vyznamenaní

17.3.2016

Uznesenie č. 12 / 1 / 2016 Predstavenstvo SZBD A. s c h v a ľ u j e návrhy na udelenie ceny Družstevnej únie SR Plaketa Samuela Jurkoviča s finančnou odmenou od SZBD v roku 2016: za Západoslovenský región: JUDr. Marián Betka, OSBD...

Staňte sa členom SZBD

22.10.2013

Členstvo v SZBD je dobrovoľné, o prijatí za člena rozhoduje Predstavenstvo SZBD na svojom najbližšom zasadnutí po doručení prihlášky a zaplatení zápisného. Prihláška (v prípade záujmu...