AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Orgány SZBD / Predstavenstvo

Predstavenstvo

Predstavenstvo Slovenského zväzu bytových družstiev je štatutárnym orgánom Slovenského zväzu bytových družstiev.

Riadi činnosť Slovenského zväzu bytových družstiev a rozhoduje vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú Stanovami a rozhodnutiami Zhromaždenia delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev.


Predseda predstavenstva

Ing. Vojtech Molnár

 

Podpredseda predstavenstva

Ing. Michal Piterka

Teodor Palkovič

Ing. Koloman Kačinetz

 

Členovia predstavenstva

Ing. Peter Boško

JUDr. Marián Betka

Ing. Juraj Chmelík

Ing. Ján Ďurkovič

Ing. František Fecko

Ing. mult. Jaroslav Jarkovský