AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / História SZBD

História SZBD

Slovenský zväz bytových družstiev vznikol na základe uznesenia ustanovujúceho zjazdu dňa 16. decembra 1968 a svoju aktívnu činnosť začal dňom 1. januára 1969.

Predchadzájúca činnosť Československého bytového družstevníctva bola riadená Ústrednou radou družstiev Praha, ktorá až do vzniku Slovenského zväzu bytových družstiev organizačne i odborne riadila bytové družstevníctvo.

Záujmové združenie vzniklo schválením založenia združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi v roku 1992 a prijalo názov Slovenský zväz bytových družstiev.

Sídlom Slovenského zväzu bytových družstiev je Bratislava a je zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb na Obvodnom úrade Bratislava pod registračným číslom 84/92 OVVS.