AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Aktuality / Zo školenia OPP a BOZP odchádzali všetci spokojní

Zo školenia OPP a BOZP odchádzali všetci spokojní

24.9.2019

Štatutári a zamestnanci bytových družstiev mali dňa 18.9.2019 príležitosť hlbšie preniknúť do problematiky Ochrany pred požiarmi a Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Informáciami nabité školenie OPP viedli erudovaní pracovníci odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR kpt. Mgr. Slavomír Fabuľa a kpt. Ing. Ivan Reho, ktorí sprostredkovali poslucháčom nielen aktuálnu legislatívu a predpisy, ale prednášku oživili aj bohatými skúsenosťami z praxe ako i odstrašujúcimi prípadmi požiarov. Účastníci zahrnuli školiteľov množstvom otázok a rozprúdila sa plodná a konštruktívna diskusia. V podobnom duchu sa niesla aj prednáška Ing. Tibora Račka z Inštitútu bezpečnosti práce. Ten odprezentoval svoju prednášku pútavým rečníckym štýlom a zahrnul absolventov školenia kvantom zaujímavých informácií. Vďaka tomu všetci zúčastnení ani na chvíľu nestratili pozornosť a zo školenia odchádzali maximálne spokojní. Dôkazom toho je aj všetkými prítomnými úspešne absolvovaný test a obdržanie Certifikátu o absolvovaní oboznamovania z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §7, ods. 1 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp. a o úspešnom vykonaní skúšky z predpisov BOZP.