AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Aktuality / Informácia o rokovaní pracovnej skupiny

Informácia o rokovaní pracovnej skupiny

17.6.2019

Slovenský zväz bytových družstiev je účastníkom pracovnej skupiny pre prípravu koncepčného dokumentu pre oblasť bývania do roku 2030.

Dňa 17. apríla 2019 MDaV SR zvolalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny. Cieľom stretnutia viac ako tridsať pozvaných účastníkov bolo predstavenie jednotlivých členov pracovnej skupiny za účasti štátneho tajomníka MDaV SR JUDr. Petra Ďurčeka a generálnej riaditeľky sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ing. arch. Eleny Szolgayovej, PhD.

Pracovná skupina predstavuje platformu pre uplatňovanie princípu partnerstva v rámci prípravy koncepčného dokumentu pre oblasť bývania v pôsobnosti MDaV. Cieľom pracovnej skupiny v rámci svojej pôsobnosti je rokovať o materiáloch a návrhoch potrebných na prípravu koncepcie, formuluje odporúčania pre ministerstvo týkajúce sa prípravy koncepcie.

Rámcový harmonogram práce pracovnej skupiny bol stanovený do konca roka 2019 s finálnou verziou spracovania vzniknutého dokumentu v oblasti bývania do roku 2030.

Za prioritné úlohy štátnej bytovej politiky boli označené dostupné nájomné bývanie a obnova bytového fondu.

Ing. Vojtech Molnár
predseda P-SZBD