AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Aktuality

Aktuality

Zriadenie komory správcov môže byť realitou

12.10.2018

článok Ing. Vojtecha Molnára, predsedu Predstavenstva SZBD „Zriadenie komory správcov môže byť realitou“, ktorý bol uverejnený v odbornom časopise Správca bytových domov č. 5/2018

Stanovisko SZBD k článku Stanovisko ZLSBD k legislatívnemu zámeru zriadiť komoru správcov

12.10.2018

Stanovisko SZBD k publikovanému článku v časopise "Zlepšovák 3/2018" pod názvom "Stanovisko ZLSBD k legislatívnemu zámeru zriadiť komoru správcov" s.5-7.

Pozvánka na diskusné fórum

18.7.2018

Slovenský zväz bytových družstiev Vás pozýva na DISKUSNÉ FÓRUM k zámeru vytvorenia KOMORY SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV, ktoré sa uskutoční: dňa 4. septembra 2018 o 10:00 hod. v hoteli Saffron, Radlinského...

WORKSHOP SZBD zo dňa 27.2.2018 – v otázkach a odpovediach

16.3.2018

Rozpočítavanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavanie množstva tepla na vykurovanie – v otázkach a odpovediach

WORKSHOP štatutárnych zástupcov a zamestnancov členských družstiev SZBD

12.2.2018

Slovenský zväz bytových družstiev Bratislava Vás pozýva na celoslovenský WORKSHOP štatutárnych zástupcov a zamestnancov členských družstiev SZBD v pôsobnosti ktorých je energetika, k problematike...

Odborná konferencia členských družstiev SZBD

1.12.2017

V dňoch 14.-15. novembra 2017 zorganizoval Slovenský zväz bytových družstiev Odbornú konferenciu členských družstiev SZBD v Grand hoteli PERMON – Podbanské. Na odbornej konferencii sa zúčastnilo 30 prednášajúcich a...

14.-15.11.2017 Odborná konferencia členských družstiev SZBD

1.10.2017

Na základe uznesenia Predstavenstva SZBD sa uskutoční v dňoch 14.-15. novembra 2017 (utorok-streda) odborná konferencia členských družstiev SZBD v Grand hoteli PERMON Podbanské, Vysoké Tatry.

Okresné správcovské bytové družstvo v Prievidzi oslavuje päťdesiat rokov

1.7.2017

K polstoročnici družstva sme položili niekoľko 
otázok Teodorovi Palkovičovi, predsedovi predstavenstva Okresného správcovského bytového družstva v Prievidzi. V Okresnom správcovskom bytovom družstve si v týchto dňoch akosi viac...

Žiadosť SZBD o predloženie stanoviska k Vyhláške ÚRSO č. 225/2016 Z.z.

14.3.2017

Žiadosť SZBD o predloženie stanoviska k Vyhláške ÚRSO č. 225/2016 Z. z.

Odborná konferencia členských družstiev SZBD

18.10.2016

V dňoch 18.-19. októbra 2016 zorganizoval Slovenský zväz bytových družstiev Odbornú konferenciu členských družstiev SZBD v Grand hoteli PERMON, Podbanské. Na odbornej konferencii sa zúčastnilo 31 prednášajúcich a...

Odborná exkurzia v CAPAROLE

22.9.2016

V dňoch 22. a 23. septembra 2016 sa na základe dohody medzi SZBD a spoločnosťami Český Caparol, s.r.o. a Caparol Slovakia s. r. o., ktoré sú dcérskymi spoločnosťami nemeckej firmy DAW (Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG)...

Zasadnutie Zhromaždenia delegátov členských družstiev SZBD

17.3.2016

Predstavenstvo SZBD v zmysle článku 10, odsek 1, Stanov SZBD zvoláva zasadnutie Zhromaždenia delegátov členských družstiev SZBD na deň 19. mája 2016 so začiatkom o 10:00 h, miesto konania hotel Hviezda, Dudince

Pozvánka na celoslovenské školenie štatutárnych zástupcov a zamestnancov členských družstiev SZBD

14.3.2016

Slovenský zväz bytových družstiev Vás pozýva na celoslovenské školenie štatutárnych zástupcov a zamestnancov členských družstiev SZBD, ktoré sa bude konať dňa 27.4.2016, Hotel TENIS,...

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020

6.4.2015

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 schválená uznesením vlády SR č. 13/2015 V prílohe nájdete dokumenty.

Monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie – informácia

1.4.2015

Na stránke www.siea.sk (link: http://www.siea.sk/monitorovaci-system/) je uverejnený postup týkajúci sa monitorovacieho systému. V prípade nejasností žiadame obracať sa na túto stránku, na kontakty uvedené pod...

Voľby do orgánov SZBD na funkčné obdobie 2014 – 2018

Voľby do orgánov SZBD 2014

3.6.2014

Dňa 23.mája 2014 na Zhromaždení delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev boli vykonané voľby do orgánov SZBD na funkčné obdobie 2014-2018. Zloženie orgánov SZBD pre funkčné...