AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / Metodika / Archív 2012

Metodické listy č.1-18 z roku 2012

Súbory na stiahnutie
Stiahnuť súbor1/2012 (76 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Zápis záznamom do katastra nehnuteľností zákonného záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a „Vzor návrhu na záznam do katastra nehnuteľností“

Stiahnuť súbor2/2012 (68 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Povinnosť vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom

Stiahnuť súbor3/2012 (58 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Daňové priznania k DPH od 1.1.2012

Stiahnuť súbor4/2012 (133 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Účtovná závierka bytových družstiev za rok 2011

Stiahnuť súbor5/2012 (108 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

ktorým sa odporúča bytovým družstvám doplnenie Poznámok o údaje týkajúce sa správy bytového fondu

Stiahnuť súbor6/2012 (118 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Príjmy zo závislej činnosti - Ukončenie r. 2011 a zmeny od 1.1.2012

Stiahnuť súbor7/2012 (91 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Vzor Smernice o zostavení účtovnej závierky bytových družstiev za rok 2011

Stiahnuť súbor8/2012 (119 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom dobrovoľných dražieb

Stiahnuť súbor9/2012 (74 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Vzor Príkaz 2011 invetarizácia BD

Stiahnuť súbor10/2012 (92 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Vzor Smernica o tvorbe a použití rezerv

Stiahnuť súbor11/2012 (191 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Splatná daň z príjmov PO za rok 2011

Stiahnuť súbor12/2012 (106 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

CHARAKTER „ZMLUVY O VÝKONE SPRÁVY“

Stiahnuť súbor13/2012 (47 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Zúčtovanie nákladov za regulačné obdobie rokov 2009 až 2011

Stiahnuť súbor14/2012 (884 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Pôsobnosť najvyššieho orgánu družstva pri schvaľovaní návrhov cien a iných návrhov v cenovom konaní podľa zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení

Stiahnuť súbor15/2012 (150 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Novela zákona o DPH účinná od 1.10.20012

Stiahnuť súbor16/2012 (271 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, zákone o dani z príjmov a zákonníka práce od 1.1.2013

Stiahnuť súbor17/2012 (103 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013

Stiahnuť súbor18/2012 (128 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Odvodové povinnosti od 1.1.2013