AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / Dokumenty

Dokumenty

Súbory na stiahnutie
Stiahnuť súborMetodické usmernenie - koordinátor bezpečnosti (176 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.
Stiahnuť súborVýkladové stanovisko k zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (751 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

odpovede Ministerstva spravodlivosti SR na list SZBD

Stiahnuť súborStanovisko MH SR k schvaľovaniu zmeny rozpočítavania tepla (706 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.
Stiahnuť súbor5. Slovenské právnické dni zamerané na kataster nehnuteľností (295 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Bytové družstvo a kataster nehnuteľností

Stiahnuť súborRámcová zmluva o vykonávaní bezpečnostných projektov (1,50 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

s obchodnou spoločnosťou SOMI a.s. Banská Bystrica

Stiahnuť súborRámcová zmluva o vykonávaní Bezpečnostných projektov Príloha č.1 (44 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

s obchodnou spoločnosťou SOMI a.s. Banská Bystrica

Stiahnuť súborStanovy Slovenkého zväzu bytových družstiev (5,27 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

úplné znenie

Stiahnuť súborRokovací poriadok Zhromaždenia delegátov členských družstiev SZBD (1,71 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.
Stiahnuť súborVolebný poriadok Zhromaždenia delegátov členských družstiev SZBD (2,00 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

úplné znenie

Stiahnuť súborŠtatút Rady členských družstiev SZBD (1,22 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.
Stiahnuť súborZákon č.246/2015 Z.z. (233 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

k zákonu o správcoch bytových domov 246/2015 Z. Z.

Stiahnuť súborVyhláška č.328/2015 (716 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

k zákonu o správcoch bytových domov 246/2015 Z. Z.

Stiahnuť súborOdpovede ministerstva k žiadosti o zápis právnickej osoby do zoznamu správcov bytových domov (1,73 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

k zákonu o správcoch bytových domov 246/2015 Z. Z.

Stiahnuť súborŽiadosť o zápis právnickej osoby do zoznamu správcov bytových domov (215 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

k zákonu o správcoch bytových domov 246/2015 Z. Z.

Stiahnuť súborZáložné právo podľa §15 Zák.č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (224 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

JUDr. Odeta Poldaufová

Stiahnuť súborVyhláška MH SR z 21. marca 2016 (275 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

Stiahnuť súborStanovisko Ministerstva financií SR k zákonnému záložnému právu (761 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.
Stiahnuť súborStanoviská Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva spravodlivosti SR k zákonu č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení zákona č.38/2017 Z.z. (2,33 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.
Stiahnuť súborZákon č.182/1993 Z.z. z 8.júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (98 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Úplné znenie Zákona č.182/1993 Z.z. po novele účinné od 1.11.2018

Stiahnuť súborZriadenie komory správcov bytových domov môže byť realitou (33 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Článok

Kontakty

SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV
Palárikova 16
811 04  Bratislava

tel.: 02/5726 7301
fax: 02/5249 2141
e-mail: szbd@szbd.sk

Kontakty